Stoneware Double Pot with Feet
Stoneware Double Pot with Feet
Stoneware Double Pot with Feet

Stoneware Double Pot with Feet

$ 30.00

8"L x 4"W x 6-1/2"H Footed Stoneware Double Planter.